پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی 25 سوالی

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی 25 سوالی

پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی طراحی شده بر اساس پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت به نقل از ذهبی شامل 25 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هوش سازمانی: هوش سازمانی به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت ذهنی‬اش و تمرکز این قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف می‬کنند. (آلبرخت،2003: 6).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
هوش سازمانی در این تحقیق نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه هوش سازمانی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد .که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در تحقیق ذهبی(1392)،نظرات افراد متخصص در زمینه مورد مطالعه در طراحی پرسشنامه اعمال شده. و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390 ). در تحقیق ذهبی(1392) پایایی متغیر و ابعاد آن از طریق آلفای کرونباخ به شرح ذیل به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 25 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD