پرسشنامه استاندارد کارراهه گرایی فرد

پرسشنامه استاندارد کارراهه گرایی فرد

پرسشنامه کارراهه گرایی فرد

پرسشنامه استاندارد کارراهه گرایی فرد طالبی شامل 6 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.
تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کارراه گرایی فرد : کارراهه گرایی فرد عبارت است از اینکه فرد خود را تابع مسیر شغلی که سازمان برای او طراحی کرده است. می داند و می خواهد طبق روال عادی در مسیر پیشرفت شغلی خود حرکت کرده و هیچ دخالتی در این روند نداشته باشد. ( طالبی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش کارراهه گرایی فرد از طریق پرسشنامه محقق ساخته سنجش کارراهه گرایی فرد سنجیده ی شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش طالبی (1392) به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد.

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق توسط محققین و نظریه پردازان شهیری تدوین گردیده . و همچنین در بسیاری از تحقیقات بکار گرفته شده است. و نیز اعتبار محتوای پرسشنامه کارراهه گرایی فرد دوباره توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش طالبی(1392)، از روش آلفای کرونباخ . برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) پرسشنامه استفاده شده است. که نشان می دهد پرسشنامه، از سطح پایایی خوبی برخوردار است. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.

مشخصات پرسشنامه استاندارد کارراهه گرایی فرد

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 6 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD