پرسشنامه استراتژی‌ های بلوغ سازمانی افشار

پرسشنامه استراتژی‌ های بلوغ سازمانی افشار

پرسشنامه استاندارد استراتژی‌ های بلوغ سازمانی افشار

پرسشنامه استراتژی‌ های بلوغ سازمانی افشار 1394 شامل 33 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بلوغ سازمانی : بلوغ سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذی‌ نفعان سازمان در طول زمان است. (رضایی منش و دیگران،1391به نقل افشار،1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از استراتژی های بلوغ سازمانی نمره ای است. که پاسخ دهندگان به پرسش نامه بلوغ سازمانی که به منظور ساخته شده می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش افشار(1394) جهت سنجش روایی این پرسش نامه از روایی محتوایی استفاده شده است که توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.

برای تعیین روایی ابزارهای اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی به دفعات در اختیار اساتید راهنما و مشاور وسایر اساتید قرار گرفت. و پس از دریافت نظرات و اصلاحات لازم، پرسشنامه نهایی بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی، آموزشی، فیزیکی و روانی برای پاسخگویان آماده شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش افشار (1394)، ). پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفا کرونباخ محاسبه شده است. جدول زیر ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسش نامه را نشان می دهد.

مشخصات پرسشنامه استراتژی‌ های بلوغ سازمانی افشار

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 33 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD