پرسشنامه اعتماد اجتماعی

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

پرسشنامه استاندارد اعتماد اجتماعی

پرسشنامه اعتماد اجتماعی شامل 17 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اعتماد اجتماعی : اعتماد اجتماعی از مهم ترین شاخص های ارتباط و تعامل گروهی به شمار می آید. و مبیین آمادگی افراد و گروه ها جهت ایجاد رابطه اجتماعی و پذیرش متقابل است. اعتماد در ابتدا یک مفهوم روان شناختی است، که دلالت بر تأیید، پذیرش و همکاری فرد و پیرامون، به شکل متقابل دارد. (محسنی تبریزی: 1375؛ به نقل از احمدی بجستانی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش متغیر اعتماد اجتماعی، درسه بعد بین شخصی یا اعتماد به افراد آشنا،. تعمیم یافته یا اعتماد به بیگانگان و نهادی یا اعتماد به سازمان ها و نهادها سنجیده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی بجستانی (1393) محاسبه روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری به دست آمد. به این صورت که پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان توسط پژوهشگر ترجمه شد، روایی آن توسط چند تن از اساتید متخصص مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی بجستانی (1393)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که طبق نتایج پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

مشخصات پرسشنامه اعتماد اجتماعی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 17 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD