پرسشنامه اعتماد به مدیریت جیکسیا یانگ 2005

پرسشنامه اعتماد به مدیریت جیکسیا یانگ 2005

پرسشنامه استاندارد اعتماد به مدیریت

پرسشنامه اعتماد به مدیریت جیکسیا یانگ 2005 شامل 16 سوال او دو مولفه اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت : علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی.
اعتماد: اعتماد در فرهنگ انگلیسی آکسفورد به عنوان “اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفته” توصیف می شود. (به نقل از حاتمی مازغی، 1392).
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
اعتماد به مدیریت : نمره ای است که فرد از پرسشنامه اعتماد به مدیریت توسط جیک ساینگ بدست می آورد. که مولفه های اعتماد به مدیریت شامل ( اعتماد شناختی، اعتماد عاطفی)می باشد.مورد ارزیابی قرار می گیرد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش حاتمی مازغی(1392) برای سنجش روایی پرسشنامه تحقیق، پرسشنامه به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور رسیده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش حاتمی مازغی(1392)،. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تعیین پایایی اعتماد به مدیریت از روش آلفای کرونباخ استفاده شدپایایی ٪98.می باشد.

مشخصات پرسشنامه اعتماد به مدیریت جیکسیا یانگ 2005

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
مقاله بیس: دارد (یک مقاله انگلیسی+ نسخه انگلیسی پرسشنامه)
تعداد سوال: 16 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD