پرسشنامه اعتماد سازمانی پاین 16 سوالی

پرسشنامه اعتماد سازمانی پاین 16 سوالی

پرسشنامه اعتماد سازمانی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی پاین شامل 16 گویه و دارای ابعاد درستی و صداقت، قابلیت اتکا، شایستگی، تعهد سازمانی می باشد. پژوهش برای سنجش اعتماد سازمانی، از ابعاد پیشنهادی پاین (2003) استفاده شده است.

مولفه های پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
درستی و صداقت پاين(2003) 1-4
قابلیت اتکا پاين(2003) 5-9
شایستگی پاين(2003) 10-13
تعهد سازمانی پاين(2003) 14-16

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

اعتماد به معنی داشتن اطمینان به نیات و اعمال دیگران است. و عاملی کلیدی در روابط متقابل نوین به شمار می رود. اعتماد به سازمان، در دست یابی به اهداف آن نقش مهمی دارد.

آزبرن بیان می کند، پیچیدگی و نداشتن اطمینان ذاتی در ماهیت کسب و کار امروزی. و حجم همکاری های متقابل، اثربخشی روابط کاری را پیچیده کرده است. (رضائیان و رحیمی 1387).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در پژوهش منظور پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی نمره­ای است. که کارکنان به سوالات 16 سوال پرسشنامه اعتماد سازمانی پاین می­دهند.

مقیاس پرسشنامه اعتماد سازمانی پاین

پرسشنامه پاین بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛. موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

پرسشنامه اعتماد سازمانی پاین

تعریف‌ های اعتماد

اتکا یا اطمینان به برخی رویدادها، فرایندها یا اشخاص.
تمایل یک طرف به آسیب پذیر نگاه داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل. بر اساس این انتظار که طرف مقابل دست به اقداماتی می‌زند. که برای اعتماد کننده اهمیت دارد. حتی اگر اعتماد کننده توانایی نظارت یا کنترل بر طرف مقابل خود را نداشته باشد.

میل به اتکا به طرف دیگر و در پیش گرفتن اقداماتی که در شرایطی خاص یک طرف را در برابر طرف دیگر آسیب پذیر می‌کند.
تمایل یک طرف به آسیب پذیری در برابر طرف دیگر بر اساس این انتظار که طرف مقابل فردی شایسته و قابل اتکاست.
اعتماد به طور کلی عبارت است از «اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین».

انواع اعتماد

آسلنر اعتماد را به سه دسته تقسیم می‌کند:
اعتماد راهبردی : این نوع اعتماد، به برآورد یک طرف از این احتمال اشاره دارد که طرف دیگر قابل اعتماد است.
اعتماد خاص : به ایمان افراد به هم‌ قطاران خود در مجمعی خاص نظیر اعتماد افراد به یکدیگر در خانواده. یا هیأت‌ های مذهبی اشاره می‌کند.

اعتماد اخلاق گرایانه: این نوع اعتماد بر ایمان به افرادی که نمی‌شناسید، استوار است. که افراد در قلمرو اعتماد، دیدگاهی خوش‌ بینانه از جهان دارند و مطمئن هستند که می‌توانند جهان را بهتر بسازند.

توماس نیز از سه نوع اعتماد یاد می‌کند:

اعتماد اعتباری، که مبتنی بر نظریه‌ی عاملیت است.
اعتماد متقابل، که بر تعاملات پی‌درپی با یکدیگر استوار است.
اعتماد اجتماعی، نوعی سرمایه اجتماعی است که درون نهادهایی مستتر است. که عموماً آن‌ها را می‌شناسیم و مسلم فرض می‌کنیم.

کاستیگان و همکاران

اعتماد افقی، که عبارت است از اعتماد کارکنان به یکدیگر.
اعتماد عمودی، که عبارت است از اعتماد کارکنان به سرپرستان و ناظران.
اعتماد مؤسسه‌ای، که عبارت است از اعتماد کارکنان به مدیران عالی و کل مجموعه‌ ی سازمان.

روایی و پایایی پرسشنامه اعتماد سازمانی پاین

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

روایی و پایایی : دارد (با منبع معتبر)
تفسیر و شیوه نمره گذاری : دارد
ابعاد (مولفه): دارد
تعریف مفهومی متغیر : دارد
تعریف عملیاتی : دارد
مقاله بیس پرسشنامه : دارد (سه مقاله بیس)
فایل خام spss پرسشنامه: دارد (به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: : دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات : 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD