پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیران مک آلیستر

پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیران مک آلیستر

پرسشنامه استاندارد اعتماد کارکنان به مدیران

پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیران مک آلیستر شامل 10 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رهبری خدمتگزار : اعتماد به سرپرست، سطح اطمینانی که کارکنان در قبال مدیران سازمان احساس می کنند. و میزان اعتقاد کارکنان به آنچه مدیران به آنها می گویند. (Chughtai & Buckley, 2009؛ به نقل از نصرتی، 1393).

اعتماد مبتنی بر عواطف به وسیله قراردادهای هیجانی اجتماعی ساخته می شود که فراتر از مرزهای یک رابطه تجاری یا حرفه ای می باشد. (عریضی،براتی،1392،ص7؛ به نقل از نصرتی، 1393).

ادراک مبتنی بر شناخت به وسیله ادراک و علاقه خود، از نشانه های عملکرد و واقعیت فعالیت های دیگری ساخته می شود.(عریضی،براتی،1392،ص6؛ به نقل از نصرتی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
عاطفی محور : میزان سنجش ؛ ارتباط دوستانه با مدیر ،در میان گذاشتن نقطه نظرات، احساسات و آرزوها، گوش دادن مدیر به مشکلات کارکنان،. احساس دلتنگی از انتقال سرپرستم، عکس العمل سازنده از طرف مدیر بخاط مشکلاتم،. سرمایه گذاری عاطفی در محیط کار بین مدیر و کارمند.(مک آلیستر،2002)

شناخت محور : انجام کار مدیر بصورت تخصصی و وقت گذاشتن برای کارش،. شک نداشتن از این که مدیر فردی شایسته و صلاحیت برای انجام کارش را دارد، افرادی که از دوستان مدیرم هم نیستند. به وی اعتماد دارند، دیگران مدیر را فردی قابل اعتماد می دانند. (مک آلیستر،2002)

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش نصرتی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش نصرتی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیران مک آلیستر

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD