پرسشنامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS در مدارس راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان

پرسشنامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS در مدارس راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان

پرسشنامه استاندارد ساخته امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS در مدارس راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان

پرسشنامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS در مدارس راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان زرینی 1392 شامل 50 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
امکان سنجی : امکان سنجی در واقع به معنای امکان تحقق پذیر بودن یک برنامه یا یک فعالیت در سطوح گوناگون است،. مشروط بر این که شرایط و بستر سازی های اولیه و مقدماتی برای اجرای آن برنامه فراهم شده باشد. ( ملکی، ،1385، زرینی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
تعیین میزان امکان پذیری و اجرایی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت می باشد که از طریق پرسشنامه محقق ساخته بدست می آید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش زرینی (1392) جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد. بر همین اساس پرسشنامه اولیه به چند تن از اساتید و متخصان داده شد. که در نهایت آنها بر روی سوالات اتفاق نظر داشتند که بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش زرینی (1392)، در خصوص پایایی سؤالات مطروحه در تحقیق از نتایج داده های یک مطالعه مقدماتی استفاده شده است. و این نتایج محاسبه گردیده و در نهایت ضریب آلفا کرونباخ 80/0بدست آمده است.

مشخصات پرسشنامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS در مدارس راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 50 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD