پرسشنامه اندازه گیری حافظه روزمره

پرسشنامه اندازه گیری حافظه روزمره

پرسشنامه استاندارد اندازه گیری حافظه روزمره ساندرلند و همکاران

پرسشنامه اندازه گیری حافظه روزمره ساندرلند و همکاران شامل 28 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
حافظه روزمره : حافظه ای است که اطلاعات مربوط به حوادث واقعی زندگی را در شرایط طبیعی در برمی گیرد. (کوهن،1996؛ به نقل از برقی ایرانی،1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
حافظه روزمره: ميزان نمره‌اي است كه سالمندان موردنظر از پرسشنامه ساندرلند و همکاران در طي دو بار سنجش (يك بار قبل از مداخله و يك بار پس از آن) به دست آوردند. نمره‌دهي سئوالات بر اساس سيستم نمره‌دهي از صفر تا نه است كه نمره 58 به بالا نشان‌دهنده حافظه روزمره متوسط در فرد است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش برقی ایرانی(1392) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش برقی ایرانی (1392) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 85/ درصد ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 28 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
مقاله بیس : دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD