پرسشنامه انگیزش شیخ حسینی نژاد

پرسشنامه انگیزش شیخ حسینی نژاد

پرسشنامه استاندارد انگیزش شیخ حسینی نژاد

پرسشنامه انگیزش شیخ حسینی نژاد 1392 دارای 14 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
انگیزش : انگیزش حالتی در افراد که آنان را به انجام رفتار و عمل خاصی متمایل می سازد. (یاراحمدی خراسانی 1386، 20).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از عدالت سازمانی نمره ای است که پاسخ دهنده گان به سوالات 11 گویه ای پرسشنامه عدالت سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها سوالات
احساس امنیت 3
احساس اجتماعی 2، 7
احساس احترام 5، 8، 9
احساس استقلال 4، 10، 11، 12، 13
احساس خود شکوفایی 1، 6، 14

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شیخ حسینی نژاد (1392) از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. برای روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظرات متخصصان استفاده شده است که مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شیخ حسینی نژاد (1392) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 83/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه انگیزش شیخ حسینی نژاد

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 14 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD