پرسشنامه انگیزه لذت جویی از خرید آنلاین 5 سوالی

پرسشنامه انگیزه لذت جویی از خرید آنلاین 5 سوالی

پرسشنامه استاندارد انگیزه لذت جویی از خرید آنلاین

پرسشنامه انگیزه لذت جویی از خرید آنلاین Bakiltas, Divanoglu شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
انگیزه لذت جوئی : انگیزه لذت جویانه، شامل ارزش هایی است که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می شود. انگیزه لذت گرایی به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرآیند خرید حاصل می شود، اطلاق می گردد. (تو و همکاران، 2007: 778) . انگیزه لذت جویانه، شامل خوشنودی، هیجان زدگی و لذت و تفریحی است. که فرد طی فرآیند خرید به دست می آورد که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می شود. ( نقل از امنیان جزی، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از انگیزه لذت جویی نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامه انگیزه لذت جویی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (امینیان جزی، 1394) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (امینیان جزی، 1394) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD