پرسشنامه اهداف کسب و کار روزنامه آنلاین

پرسشنامه اهداف کسب و کار روزنامه آنلاین

پرسشنامه استاندارد اهداف کسب و کار روزنامه آن­لاین

پرسشنامه اهداف کسب و کار روزنامه آنلاین به موضوع اهداف کسب و کار می­پردازد که شامل 16 سوال می­باشد. در این بخش از سوالات هم از پاسخ­ دهندگان خواسته شده است. که نظر خود را در مورد هر کدام از گرازه­های تحقیق در بخش اهداف کسب و کار ذکر نمایند و در ادامه، در بخش دوم هر سوال به این سوال پاسح دهند. که آیا به خوبی به این هدف رسیده­اند یا خیر. در مجموع این بخش از سوالات هم شامل 16 سوال دو بخشی است که مجموعاً 32 سوال را تشکیل می­دهند.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 34 گویه ای پرسشنامة شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین میدهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرجیان نژاد (1391) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرجیان نژاد (1391) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه اهداف کسب و کار روزنامه آنلاین

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 32 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD