پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند

پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند

پرسشنامه استاندارد عوامل بازاریابی رابطه مند

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند شامل 34 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل بازاریابی رابطه مند در بانک یا سازمان . (عوامل اجتماعی، تبادل اطلاعات، فعالیت های فروش (اعتماد، کیفیت خدمات، کارکنان)، نظارت بر روابط (مدیریت شکایات مشتری)) است. طیف نمره دهی این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای می باشد. دارای روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی و پایایی این پرسشنامه در پایان نامه عباسی 1382 بدست امده است. که با استفاده از الفای کرونباخ 89 /0 حساب شده است و بیانگر پایایی خوب این ابزار می باشد. روایی صوری این پرسشنامه نیز به تایید چند تن از اساتید مربوطه رسیده است.

روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
تعداد سوال: ۳۴
تعداد زیرعامل: ۶
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD