پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه گل پرور و عریضی

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه گل پرور و عریضی

پرسشنامه استاندارد باورهای دنیای عادلانه گل پرور و عریضی

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه گل پرور و عریضی دارای 27 سوال بوده و هدف آن بررسی باورهای دنیای عادلانه (باورهای دنیای عادلانه برای خود،. باورهای دنیای عادلانه برای دیگران، باورهای دنیای عادلانه عمومی و باورهای دنیای نا عادلانه) می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

بر اساس فرضیه ی باورهای دنیای عادلانه بیان می شود که وقایع خوب برای افراد خوب و وقایع بد برای افراد بد اتفاق می افتد. (فرنهام، 2003).
افرادی که عقیده دارند دنیا با آنها عادلانه برخورد می کند، ممکن است برای آینده ی خود با اطمینان بیشتری برنامه ریزی کنند. و انتظار دارند زندگی آنها با نظم، هماهنگی، معناداری و قابلیت کنترل بیشتری پیش برود. به همین ترتیب چنین انتظاری نیز میزان بهداشت روانی و سلامت عمومی افراد را بالا می برد. (تیلر و براون، 1988).

لایپکوس، دالبرت و زیگلر (1996)، بین این باور که دنیا برای دیگران مکانی عادلانه و منصفانه است. (دنیای عادلانه برای دیگران) و این باور که دنیا برای من یا خودم مکانی عادلانه و منصفانه است تمیز قایل شده اند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از باورهای دنیای عادلانه نمره ای است. که کارکنان به سوالات 27 گویه ای پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

این پرسشنامه را گل پرور و عریضی (1385) پایایی سنجی کرده و آلفای کرونباخ آن برای باورهای دنیای عادلانه برای خود 72/0 . و برای باورهای دنیای عادلانه برای دیگران 84/0 گزارش شده است. در عین حال شواهدی از روایی همزمان و سازه ی این پرسشنامه ها ارائه کرده اند.

بر اساس گزارش دالبرت (2001) نیز مقیاس باورهای دنیای عادلانه عمومی دارای آلفای کرونباخ 88/0 می باشد. و تک عاملی بودن آن نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرارگرفته است. سجادیان و گل پرور (1385) نیز این پرسشنامه را در پژوهش خود استفاده نموده اند. و پایایی آن را قابل قبول و مطلوب در حدود 9/0 گزارش کرده اند.

مشخصات پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه گل پرور و عریضی

روایی و پایایی: دارد (پایایی تک تک مولفه ها ذکر شده است)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 27 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 11
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD