پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی خرم رو

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی خرم رو

پرسشنامه استاندارد بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی خرم رو 1393 شامل 32 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ارزشیابی توصیفی : ارزشیابی توصیفی الگویی کیفی است که تلاش می کند. به جای کمی نگری به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانش آموزان توجه کند. وتوصیفی از وضعیت یادگیری انان ارائه دهد که موجب اصلاح و بهبود و توسعه مهارت ها، دانش ها و نگرش های دانش اموزان می شود. (بنی اسد1384، به نقل از خرم رو، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
ارزشیابی توصیفی نوعی مقیاس رتبه ای از نوع نگاره های توصیفی است. که جایگزین بازخوردهای کمی (نمره) شده است. (حسنی،1388)

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش خرم رو(1393) جهت سنجش روایی این پرسش نامه از روایی محتوایی استفاده شده است. که توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. برای تعیین روایی ابزارهای اندازه گیری این پژوهش،. پرسشنامه محقق ساخته بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی به دفعات در اختیار اساتید راهنما و مشاور وسایر اساتید قرار گرفت. و پس از دریافت نظرات و اصلاحات لازم، پرسشنامه نهایی بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی،آموزشی،فیزیکی و روانی برای پاسخگویان آماده شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش خرم رو (1393)، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محقق ساخته بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی92/0 به دست آمد. از آنجایی که “اگر ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 باشد آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. مشخص می گردد که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

مشخصات پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی خرم رو

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 32 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD