پرسشنامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی

پرسشنامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی

پرسشنامه استاندارد امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی

پرسشنامه استاندارد امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی جمالی شامل 29 سوال است.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بودجه : بودجه عبارت است از یک طرح مالی که در آن نیازمندی های پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی می شود.

بودجه ریزی عملیاتی : بودجه عملیاتی عبارتست از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته. به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه رانشان می دهد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار می گیرد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،۱۳۹۰) . در پژوهش جمالی (۱۳۹۱) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است.

بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

در پژوهش جمالی (۱۳۹۱) پایایی پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی. بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

ردیف متغیر ها ضریب پایایی
۱ میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ۰/۸۵
۲ میزان اختیارات بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ۰/۷۷
۳ میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ۰/۸۱

بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی، علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها. حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاه های دولتی بر مبنای روشهای علمی نظیر حسابداری قیمت تمام شده. محاسبه و اندازه گیری می شوند. ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها و عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها باشد.

برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد. ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنامه ریزی شود. برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام می شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد.

بودجه ریزی عملیاتی از جمله مقوله هایی است که در بیش تر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد. و کشور ما ایران نیز چند سالی است در جهت تغییر نظام بودجه ریزی خود از حالت سنتی به بودجه ریزی عملیاتی است. برای ایجاد این تغییر ابتدا بایستی برخی مشکلات موجود از سر راه برداشته شود که این امر خود مستلزم طی زمان می باشد.

مشخصات پرسشنامه

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: ۲۹ سوال
تعداد مولفه: ۳ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.