پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

پرسشنامه استاندارد تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

این پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و هدف آن بررسی تبعیض اجتماعی و شکاف نسل (احساس محرومیّت تسبی از دارایی های مملکت،. میزان توجه دولت به این نسل و نسل گذشته، سطح سواد، عدم آموزش افراد میان سال به بالا توسط حکومت و شکاف نسلی) می باشد.

این پرسشنامه محقق ساخته بوده و در واقع برای سنجش دو متغیر تبعیض اجتماعی (سؤالات 1 تا 17). و شکاف نسل (سؤالات 18 تا 26 ) طراحی شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

تبعیض اجتماعی به معنای تفرقه اندازی، تحقیر و عدم تساوی حقوق افراد و یا گروه های گوناگون در جامعه می باشد. رفتار های تبعیض آمیز که اغلب در گروه بندی های اجتماعی ریشه دارد ممکن است شکل رسمی و نهادینه به خود بگیرد. و به صورت قوانین تبعیض در سطح گسترده اعمال شود. و به طور غیر رسمی در رفتار معمول وروز مره ی افراد جامعه نبست به یک دیگر جریان داشته باشد.

مفهوم شکاف نسلی به چگونگی تداوم فرهنگی یک جانعه از نسلی به نسل دیگر مربوط می شود. اگر در فرایند اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان، فرهنگ یک جامعه تا حد مطلوبی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. و باز تولید فرهنگی به نحو احسن انجام پذیرد، میزان اشتراک فرهنگی دو نسل بالا می رود. و اختلاف فاحش بین دو نسل به وجود نمی اید. در این صورت تفاهم بین دو نسل جدید و قدیم برقرار می شود و بحران هویتی نیز برای نسل جدید روی نمی دهد. در مقابل اگر فرایند اجتماعی کردن به علل داخلی و خارجی دچار مشکل می شود و بین نسل جدید و قدیم شکاف می افتد. (پناهی،1383 ،2 ).

مانهایم معتقد است هر نسلی دارای تجربیاتی متفاوت از نسل قبل از خود می باشد. که هر چند در طبقات مختلف هستند و آگاهی های مختلفی دارند ولی رویکرد و موضع گیری مشترکی دارند که از تجربه مشترک آنان نسل حاصل می شود. (حقیقتیان و غفاری، 1389).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از تبعیض اجتماعی و شکاف نسل نمره ای است. که کارکنان به سوالات 26 گویه ای پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

برای اعتبار یابی این ابزار روایی صوری و محتوایی آن توسط عده ای از متخصصان علوم اجتماعی سنجیده شد. و گویه های نارسا حذف شدند و در نهایت 26 گویه به تأیید رسید. پایایی این پرسشنامه نیز به روش آلفای کرانباخ بالاتر از 7/0 اعلام شده است.

مشخصات پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 26 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
مقاله بیس: دارد(از پایگاه معتبر امرالد)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD