پرسشنامه تبلیغات

پرسشنامه تبلیغات

دو پرسشنامه استاندارد تبلیغات همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد تبلیغات
پرسشنامه استاندارد تبلیغات شامل ۳۰ گویه و پنج بعد باورهای اقتصادی،مزایای اجتماعی در تبلیغات،باورهای اخلاقی در تبلیغات،باورهای قانونی در تبلیغات، مفید بودن شخصی تبلیغات و هدف آن بررسی نگرش نسبت به تبلیغات می باشد .

مولفه های پرسشنامه

باورهای اقتصادی به تبلیغات

۱تا ۸

مزایای اجتماعی در تبلیغات

۱۶-۹

باورهای اخلاقی در تبلیغات

۲۰-۱۷

باورهای قانونی در تبلیغات

۲۵-۲۱

مفید بودن شخصی تبلیغات

۳۰-۲۶

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تبلیغات در لغت معادل رساندن پیام و در اصطلاح کوششی است آگاهانه و حساب شده که به منظور تغییر ادراک و همسو کردن رفتار مخاطب با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد . تبلیغ را باید نوعی اطلاع رسانی تعریف کرد(منبع داخل فایل) .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: زیپ
منبع: دارد
تعریف مفهومی: دارد
مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)
فایل خام spss پرسشنامه: دارد(به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)
نمره گذاری و تفسیر: دارد. همچنین مدل پرسشنامه ترسیم شده است.

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD