پرسشنامه تعیین چرخه عمر بازار و جایگاه شرکت از لحاظ پیشگام یا پیرو

پرسشنامه تعیین چرخه عمر بازار و جایگاه شرکت از لحاظ پیشگام یا پیرو

پرسشنامه استاندارد تعیین چرخه عمر بازار و جایگاه شرکت از لحاظ پیشگام یا پیرو دارای 8 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
چرخه عمر بازار: به دوره های مختلفی که بازار در آن قرار می گیرد و در هردوره به لحاظ رقابت ، پویایی ، تنوع محصولات و سایر پارامترهای تاثیرگذار با دوره های دیگر متفاوت است (فرزین،1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از چرخه عمر بازار نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 8 گویه ای پرسشنامة چرخه عمر بازار می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرزین (1391) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فرزین (1391) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 79/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه تعیین چرخه عمر بازار و جایگاه شرکت از لحاظ پیشگام یا پیرو

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 8 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: ورد آفیس WORD