پرسشنامه راهکارهای تمرکززدایی در سازمان

پرسشنامه راهکارهای تمرکززدایی در سازمان

راهکارهای تمرکززدایی در سازمان

معرفی پرسشنامه
این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال بوده و هدف آن بررسی راهکارهای تمرکز زدایی در سازمان (رسمیت، تمرکززدایی، فن آوری اطلاعات، قدرت تصمیم گیری، ارتباط افقی) می باشد. در این پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای استفاده شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه از روایی لازم برخوردار بوده است به لحاظ محتوایی توسط اساتید راهنما و مشاور مورد بازید قرار گرفت و برخی از سئوالات قبل از توزیع تغییر یافته یا اصلاح گریدند (منبع داخل فایل). همچنین ضریب الفای کرونباخ این پرسشنامه در بین ۳۵ نفر از اعضای جامعه مورد مطالعه توزیع و ۸۲۵/۰ بدست آمد که نشان می دهد از اعتبار بالایی برخوردار است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

هدف: بررسی راهکارهای تمرکز زدایی در سازمان (رسمیت، تمرکززدایی، فن آوری اطلاعات، قدرت تصمیم گیری، ارتباط افقی)
روایی و پایایی : دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
تعداد بعد: ۵
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات:  ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD