پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشاختی ( دکتر میرکمالی)

این پرسشنامه توسط دکتر میرکمالی و خانم دکتر نارنجی از مجموعه پرسشنامه های روانشناختی درست شده است.
پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی که توسط میرکمالی و نارنجی ساخته و اجرا شده است دارای ۵ مولفه ، معناداری ، شایستگی ، انتخاب ، تاثیر و مشارکت می باشد که شامل نوزده سوال است . چهار مولفه اول( معناداری ، شایستگی ، انتخاب ، و تاثیر) بر اساس تقسیم بندی اسپریتزر ( ۱۹۹۵) می باشد

که در متون علمی کاربرد فراوان دارد . بر اساس پژوهش های اسکات و ژافه ، کوئین و اسپریتزر ( ۱۹۹۶) ، هچر و راس (۱۹۹۱) ، اسمیت (۱۹۹۷) مولفه مشارکت و کار تیمی یکی از عناصر تاثیر گذار بر توانمندسازی می باشد که بر اساس آن ، مولفه مشارکت نیز به این چهار مولفه افزوده شده است

که از طریق طیف ۵ گزینه ای لیکرت ( کاملا مخالفم = ۱ تا کاملا موافقم =۵) اندازه گیری می شود. ضریب پایایی این پرسش نامه پس از اجرای مقدماتی بر روی ۳۰ نفر از افراد بر اساس الفای کرونباخ برای مولفه شایستگی ۷۷٫/ ، مولفه انتخاب ۸۲٫/ ، تاثیر ۶۹٫/ ، مولفه معنی داری ۷۵٫/ و همچنین برای مولفه مشارکت ۸۳/. و برای کل پرسش نامه ۹۲/. بوده است که مبین سطح مطلوب پایایی این پرسش نامه می باشد .

نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد سوالات: ۱۹ سوال
مولفه: دارد
نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD