پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان رمضانی

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان رمضانی

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان رمضانی شامل 35 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
توانمندسازی کارکنان : توانمندسازی به فرایندی اطلاق می شود که طی آن مدیر به کارکنان کمک می کند. تا توانایی لازم برای تصمیم گیری مستقل را به دست آورند. به عبارت دیگر توانمند سازی عبارتست. از پرورش کارکنان بگونه ای که کمتر به مدیر متکی بوده و به جای آنکه توسط مدیر وادار به انجام کارهایشان شوند،. خود، به طور موفقیت آمیز به انجام آنها بپردازند.(ابطحی، 1386؛ به نقل از رمضانی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
ساختار روشن سازمان در انجام بهبود عملکرد کارکنان موثر است. و زمینه برای ابتکار و نوآوری و استقلال و آزادی کافی به کارکنان در مورد چگونگی انجام وظایفشان داده شود. و به نظر آنان در تصمیم‌ گیری توجه شود. ساختار سازمان مشارکت افراد در تصمیم گیری را تسهیل کند و به توسعه شغلی کارکنان نیز بپردازد.

تا کارکنان برای هر نوع شغلی انعطاف داشته و بتوانند به کارهای گوناگون بپردازند. و کنترل بر فعالیت کاری خود داشته و خود هدایتی بوجود بیاورند. یادگیری مستمر جهت افزایش مهارت و تخصص خود مورد تاکید و از مهارت و توانایی‌های خود برای انجام کار استفاده نماید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رمضانی (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش رمضانی (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 35 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD