پرسشنامه جو اخلاقی سازمان ۱۱ سوالی

پرسشنامه جو اخلاقی سازمان ۱۱ سوالی

پرسشنامه جو اخلاقی سازمان

پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان (تیسنگ و فان Tseng & Fan 2011) شامل 11 سوال است.

جو اخلاقی سازمان:
جو کاری اخلاقی به عنوان ادراکات رایج از اعمال و رویه های خاص سازمانی تعریف می شود که محتوای اخلاقی دارد (احمدی و پناهی،1389؛ به نقل از افشین پور، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
جهت عملیاتی کردن متغییر جو اخلاقی و ابعاد آن در سازمان از پرسشنامه ای حاوی 11 سوال که در طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است استفاده خواهد شد.که سوال 1تا 3 مربوط به بعد جو خود خواهانه در سازمان، سوال 4 تا 7 مربوط به بعد جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی وسوال 8 تا 11 مربوط به بعد جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش افشین پور (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش افشین پور (1392) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم¬افزار SPSS به دست آمده است و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با SPSS و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 11 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.