پرسشنامه خرید آنی آنلاین 5 سوالی

پرسشنامه خرید آنی آنلاین 5 سوالی

پرسشنامه استاندارد خرید آنی آنلاین

پرسشنامه خرید آنی آنلاین Park, Kim, Funches, Foxx شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
خرید آنی آنلاین : خرید آنی یک رفتار خرید بی مقدمه، ناگزیر و از لحاظ لذت جویی پیچیده است. که در آن سرعت تصمیم خرید، از هرگونه تفکر، ملاحظات و بررسی سایر گزینه ها جلوگیری می کند. روک و فیشر (1995) وقوع یک خرید آنی را این گونه تعریف می کند. «وقتی یک مصرف کننده تمایلی آنی، غالباً قوی و پایدار به خرید آنی یک کالا پیدا می کند. این انگیزه آنی پیچیده است و ممکن است تعارض احساسی ایجاد نماید». خرید آنی آنلاین یک رفتار خرید فوری، از روی هوس، بدون تفکر زیاد در مورد ویژگی های کالا و بدون برنامه قبلی می باشد. ( نقل از امنیان جزی، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از خرید آنی آنلاین است که پاسخ دهنده گان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامه خرید آنی آنلاین می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (امینیان جزی، 1394) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(امینیان جزی، 1394) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD