پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی 60 سوالی

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی 60 سوالی

پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی دارای 60 سوال است. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تعریف نظری خلاقیت شناختی : توانایی و ظرفیت فرد برای تولید ایده ها، آثار و محصولات نو و ابتکاری است. (رانکو و آلبرت ،2006؛ استرنبرگ،2003به نقل از قنبری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
تعریف عملیاتی خلاقیت شناختی : عبارتست از نمره ای که هر یک از آزمودنی ها در آزمون خلاقیت عابدی کسب می کند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). عابدی روایی این پرسشنامه را با شیوه ی تحلیل عامل و همبستگی با آزمون های مشابه (تورنس) محاسبه کرد. ضریب همبستگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل آزمون معادل 46/0 به دست آمد. (عابدی،1372به نقل از قنبری، 1393).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390) پایایی آن را با بازآزمایی و آلفای کرونباخ گزارش محاسبه شده است. ضریب پایایی بخش های سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط از طریق بازآزمایی در اجرای فرم اولیه این آزمون توسط عابدی به ترتیب 85/0،82/0،84/0،80/0 به دست آمد (عابدی،1372به نقل از قنبری، 1393).

مشخصات پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 60 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD