پرسشنامه استاندارد خلاقیت ژائو

پرسشنامه استاندارد خلاقیت ژائو

پرسشنامه خلاقیت ژائو

پرسشنامه استاندارد خلاقیت ژائو به نقل از عاطفی شامل 13 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خلاقیت : خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه حلها توسط افراد یا گروه ها در یک روش جدید تعریف می شود. در واقع خلاقیت شیوه هایي از تفکر است که باعث تولید ایده هاي جدید می شود. (Oldham Commings, 2011؛ به نقل از عاطفی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
چهار مولفه در نظر گرفته شده برای خلاقیت که با طیف پنج درجه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای . (از 1= کاملاً مخالف تا 2= کاملاً موافقم) و توسط پرسش نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

– ارائه و پیشنهاد راه های جدید
– ارائه راه حل های خلاقانه
– ریسک پذیری
– ترویج روش ها و اندیشه های جدید

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عاطفی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه خلاقیت ژائو طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عاطفی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه خلاقیت ژائو بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه استاندارد خلاقیت ژائو

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 13 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD