پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار

پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار

پرسشنامه استاندارد خودارزیابی کسب و کار

پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار دارای 14 سوال بوده و هدف آن ارزیابی کسب و کار توسط کارکنان. (رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری و بازار، سیستم های تحلیل و اطلاعات، فرآیند مدیریت، منابع انسانی و نتایج کسب و کار) است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
عده یی از محققین مدل کسب و کار را روشی عنوان کرده اند. که یک شرکت برای انجام کسب و کار خود از آن استفاده می کند. به عنوان مثال آفوا مدل کسب و کار را چارچوبی برای تعیین نوع فعالیت،. و نحوه و زمان اجرای آن با توجه به منابع و توانایی های شرکت تعریف کرده است،. به گونه یی که بتوان براساس آن ارزشی را به شکل کالا یا محصول برای مشتری ایجاد کرد. در همین راستا، تامپسون مدل کسب و کار یک شرکت را هزینه و درآمد اقتصادی مرتبط با راهکار انتخابی آن شرکت معرفی کرده است. (سپهری، 1387).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از خودارزیابی کسب و کار نمره ای است. که کارکنان به سوالات 14 گویه ای پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390) ( روایی درون فایل).

مشخصات پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 14 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD