پرسشنامه اعتماد به نفس Self confidence

پرسشنامه اعتماد به نفس Self confidence

پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس

پرسشنامه اعتماد به نفس Self confidence پرسشنامه ای محقق ساخته است این مقیاس دارای 30 گویه است. با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (مطمئناً خیر تا مطمئناً بله) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (آیا به اندازه دیگران در کارهای خود موفق هستید؟) اعتماد به نفس را می­ سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اعتماد به نفس: یکی از پیامدهای اصلی عزت نفس در انسان ها، ایجاد اعتماد به نفس است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از اعتماد به نفس نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 30 گویه ای پرسشنامة اعتماد به نفس می دهند.

اعتماد به نفس
یکی از پیامدهای اصلی عزت نفس در انسان ها، ایجاد اعتماد به نفس است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (مرادی و همکاران ، 1393) روایی پرسشنامه اعتماد به نفس توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1392). در پژوهش (مرادی و همکاران، 1393) پایایی پرسشنامه اعتماد به نفس از روش آلفای کرونباخ بالای 70/0 به دست آمده است.

پرسشنامه در مورد اعتماد به نفس

بخشی از سوالات پرسشنامه

ردیف سوالات مطمئنا بله بله بی نظر خیر

مطمئنا خیر

1 آیا به اندازه دیگران در کارهای خود موفق هستید؟
2 آیا در زندگیتان چیزهایی وجود دارد که به آنها افتخار کنید؟
3 آیا اغلب اوقات احساس می کنید در زندگی ناموفق هستید؟
4 آیا دچار احساس خود کم بینی هستید؟
5 به طور کلی آیا به خود اطمینان کافی دارید؟
6 آیا اغلب آرزو می کنید ای کاش شخص دیگری بودید؟
7 وقتی قرار باشد در برابر عده ای صحبت کنید آیا احساس نگرانی می کنید که ممکن است به خوبی از عهده ی این کار برنیایید؟
8 آیا احساس می کنید که مایلید خیلی چیزهای زندگیتان تغییر کند؟
9 آیا فکر می کنید که روی هم رفته مردم شما را دوست دارند؟
10 آیا به تصمیم های خود بسیار اطمینان دارید؟

مشخصات پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس

روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
مولفه: تک مولفه ای
مقاله بیس: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD