پرسشنامه رضایت شغلی برایفلد و روث 1951

پرسشنامه رضایت شغلی برایفلد و روث 1951

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی برایفلد و روث 1951 طراحی شده است و شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رضایت شغلی : احساس لذت بخش یا مثبت و منفی افراد نسبت به شغل که ناشی از ارزیابی افراد از کار در شغل سازمانی می باشد. (برایفلد و روث 1951).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از رضایت شغلی نمره ای است كه پاسخ دهنده گان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامة رضایت شغلی می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش برایفلد و روث (1951) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش برایفلد و روث (1951) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 87/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه رضایت شغلی برایفلد و روث 1951

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD