پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور

پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور

پرسشنامه استاندارد رفتارهای ضد بهره ور

پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور معصوم زاده دارای 11 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتارهای ضد بهره ور: در هر سازمانی یک سری فعالیت هایی وجود دارد که متضاد با اهداف سازمانی است و به رفتارهای ضد بهره‎ور معروف می باشد. و به عنوان رفتارهای کارکنانی که بصورت عمدی مانع رسیدن به اهداف سازمان می شوند تعریف شده است. (معصوم زاده،1391).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
در این تحقیق منظور از رفتارهای ضد بهره ور نمره ای است که آزمودنی ها به پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در تحقیق معصوم زاده (1391)، در این تحقیق سعی شده است که با شناخت ماهیت موضوع و نوع کار از یکسو و رعایت روحی. و تمایلات پاسخ دهندگان از سوی دیگر و همچنین دقت در طراحی سوالات و انتخاب بهترین نحوه پاسخ گیری و ابهام زدایی از سوالات پرسشنامه. و از همه مهمتر استفاده از سوالات استاندارد (پرسشنامه زندگی کاری والتون) و نیز دقت در پالایش اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها،. روایی بیشتری به ابزار تحقیق داده شود. در این راستا با مساعدت اساتید مجرب بخصوص استاد راهنما پرسشنامه اصلی تهیه و مورد استفاده واقع گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد(سرمد و همکاران،1390 ). ضریب پایایی محاسبه شده به وسیله آلفای کرونباخ برای گویه های متغیر رفتار ضد بهره ور 86/0 دست آمده است (معصوم زاده، 1391).

مشخصات پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 11 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD