پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی علیزاده

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی علیزاده

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توسط علیزاده در سال 1395 به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند همواره می کوشد تا در عمل، دانش تخصصی خود را برای حل مسائل سازمان به کار گیرد. به سنجش رفتار شهروندی سازمانی می پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش علیزاده (1395) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

شهروندی سازمانی

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش علیزاده (1395) برای این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی از روش آلفای کرونباخ بالای 70 صدم به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی علیزاده

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 15 سوال
مولفه: تک عاملی
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
فایل PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD