پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ

پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ

پرسشنامه استاندارد رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ

پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ 2002 شامل 20 سوال است. و در قالب 5 بعد نوع دوستی، تکریم و تواضع، جوانمردی، وجدان کاری، رفتار مدنی بوسیله مقیاس 5 امتیازی لیکرت می سنجد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

رفتار مدنی سازمانی : یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آنرا به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند،. و نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه شخصی نمونه ای از این رفتارهاست(ارگان و همکاران، 2006).

نوع دوستی: این بعد انسان را از تنگ نظری و حصار خود محوری خارج ساخته، موجب می شود تا در برابر دیگران، از خود ایثار، فداکاری و گذشت نشان دهد.(چریستی، 2003).

احترام و تکریم: این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان، و مخاطبان سازمان است. (ارگان و همکاران، 2006).

جوانمردی: این بعد به شکیبایی در برابر موقعیت های مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی اشاره می کند. (ویوان و همکاران، 2007). وجدان کاری: رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان در محیط کار می باشد. و افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط به کار ادامه می دهند. (ارگان و همکاران، 2006).

رفتار مدنی: مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده اند، اما باعث ارتقای عملکرد سازمان می شود. (کیانی، 1392) .

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از وجدان کاری نمره ای است. که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات 13 تا 17 پرسشنامه بل و منگوگ (2002) کسب کرده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در تحقیق رکنی لموکی (1392)،نظرات افراد متخصص در زمینه مورد مطالعه در طراحی پرسشنامه اعمال شده. و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390 ). ضریب پایایی محاسبه شده به وسیله آلفای کرونباخ برای اعتماد سازمانی (رکنی لموکی 1392).

مشخصات پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 9 مولفه
تفکیک ابعاد: دارد
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
تعاریف نظری و عملیاتی:
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD