پرسشنامه رهبری خدمتگزار فرهاد رکنی لموکی 1392

پرسشنامه رهبری خدمتگزار فرهاد رکنی لموکی 1392

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار فرهاد رکنی لموکی

پرسشنامه رهبری خدمتگزار فرهاد رکنی لموکی 1392 دارای 27 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رهبری خدمتگزار : رهبران خدمتگزار، رهبراني هستند كه منافع زيردستان را در اولويت نخست و منافع سازمان را در اولويت بعدي قرار مي دهند. (کاردونا ، ۲۰۰۰: ۲۰۵).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
منظور از رهبری خدمتگزار در این تحقیق نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه رهبری خدمتگزار می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در تحقیق رکنی لموکی (1392)،نظرات افراد متخصص در زمينه مورد مطالعه در طراحي پرسشنامه اعمال شده. و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محقق را مي سنجد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390 ). ضریب پایایی محاسبه شده به وسیله آلفای کرونباخ برای اعتماد سازمانی (رکنی لموکی 1392).

مشخصات پرسشنامه رهبری خدمتگزار فرهاد رکنی لموکی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 27 سوال
تعداد مولفه: 9 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD