پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی کینگ و  کریستنسن

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی کینگ و  کریستنسن

پرسشنامه استاندارد رویدادهای رابطه نامزدی کینگ و  کریستنسن به منظور برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و پایبند بودن به رابطه را می سنجد. این پرسشنامه دارای 19 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من و نامزدم در کنار یکدیگر احساس راحتی می کنیم، طوری که می توانیم بدون صحبت کردن یا انجام فعالیتی، با هم قدم بزنیم) به سنجش رویدادهای رابطه نامزدی می پردازد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از رویدادهای رابطه نامزدی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 19 گویه ای پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پروژهش باقر و همکاران (1387) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

دوران نامزدی

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در باقر و همکاران (1387) برای این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

پایایی پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی از روش آلفای کرونباخ بالای 70 صدم  به دست آمده است.

روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
مقاله بیس:  یک مقاله انگلیسی + نسخه انگلیسی پرسشنامه
نوع فایل: ورد آفیس Word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات : 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD