پرسشنامه ریسک ادراک شده مقصد گردشگری

پرسشنامه ریسک ادراک شده مقصد گردشگری

پرسشنامه استاندارد ریسک ادراک شده مقصد گردشگری

پرسشنامه ریسک ادراک شده مقصد گردشگری دارای 4 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ریسک ادراک شده : ریسک ادراک شده را می توان به عنوان ” پیامدهای منفی ناشی از یک اقدام” یا ” انتظارات ذهنی از خسارات” تعریف کرد. (Dholakia1997 نقل از کدخدایی،1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ریسک ادراک شده نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 4 گویه ای پرسشنامه ارزش ادراک شده می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کدخدایی(1392) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور. و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کدخدایی(1392پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 72/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه ریسک ادراک شده مقصد گردشگری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 4 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD