پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران

پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران 1953 به نقل از آخوندی 1379 شامل 90 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سازگاری اجتماعی: سازگاری اجتماعی عبارت است از رفتار مفید و مؤثر آدمی در تطبیق با محیط، به گونه‌ای که تنها با تغییرات محیطی همرنگی نکرده. و به پیروی ناهشیار از آن کفایت نمی‌کند، بلکه خود نیز می‌تواند در محیط تأثیر گذاشته و آن را به گونه‌ای متناسب تغییر بدهد. (بارولو ، 2002، به نقل از پور سید و همکاران، 1389).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
سازگاری اجتماعی: منظور از سازگاری اجتماعی در این پژوهش، نمراتی است. که مددجویان دختر با نقص بینایی در پیش آزمون پس‌ آزمون در نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (1953)، قسمت 90 سوالی سازگاری اجتماعی کسب می‌کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در یزدیان اصفهانی (1390) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور . و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش یزدیان اصفهانی (1390) پایایی این پرسشنامه با روش بازآزمایی با فاصله‌ یک ماه 652/0 بدست آمد.

مشخصات پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 90 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD