پرسشنامه سازگاری فرحبخش 97 سوالی

پرسشنامه سازگاری فرحبخش 97 سوالی

پرسشنامه سازگاری

پرسشنامه استاندارد سازگاری فرحبخش 1390 به نقل از رضائی 1393 شامل 97 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سازگاری اجتماعی: به وضعیتی گفته می‏شود که افراد با گروه‏ها، رفتار خود را به تدریج و از روی عمد و غیرعمد تعدیل می‏کنند. تا خود را با فرهنگ موجود مانند رعایت عادت‏ها، صرف وتقلید سازگار نمایند. به عبارتی سازگاری اجتماعی آن نوع واکنش‏هایی است که شخص برای رعایت قوانین محیط اجتماعی از خود نشان می‏دهد. و آن را به علت هماهنگی با معیارهای اجتماعی و پذیرفته شدن از طرف آنان اساس رفتار خود قرار می‏دهد. کوهسالی،1385؛ به نقل از رضایی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از سازگاری نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه سازگاری (فرحبش،1390) کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رضایی(1393) به منظور تعیین روایی سازه پرسشنامه در این پژوهش، از روش تحلیل عوامل به صورت چرخشی استفاده گردید. از آن جایی که میزان اشتراک سئوالات به جز سئوال 39 از 50/0 بالاتر می باشد.

لذا می توان گفت حذف این سئوال می تواند روایی مقیاس را افزایش دهد، و بقیه سئوالات توانایی عامل های تعیین شده در تبیین واریانس سازگاری را دارند. تحلیل عامل به شیوه چرخشی نشان داد که 6 عامل قابلیت تبیین واریانس ها را دارند. که در مجموع 17/70 درصد از واریانس ها را بر می گیرند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رضایی (1393)، نیز برای تعیین پايايي پرسشنامه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن – براون به روش دو نیمه سازی استفاده گردید. ضریب همبستگی اسپیرمن- براون برابر 86/0 بود، که بيانگر ضريــب پايايي عالی برای پرسشنامه ياد شده مي‌باشد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 97 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD