پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم گیری مشتریان منصوری

پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم گیری مشتریان منصوری

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مشتریان

پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم گیری مشتریان منصوری شامل 92 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سبک تصمیم گیری مشتریان : اسپرولز و کندال، سبک تصمیم گیری مصرف کننده را این چنین تعریف کردند. “یک گرایش ذهنی که جهت گیری مصرف کننده را نسبت به انتخاب کردن تشریح می کند. همچنین آنها پیشنهاد کردند که مصرف کنندگان هرکدام یک شخصیت خرید را که نسبتاً پایدار است. و از راه های مشابهی قابل پیش بینی است. برگزینند؛ همانند روان شناسان که به شخصیت در وسیع ترین حالت آن نگاه می کنند. (اسپرولز و کندال ، 1986؛ به نقل از منصوری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از سبک تصمیم گیری مشتریان نمره ای است. که به پرسشنامه محقق ساخته سبک های تصمیم گیری مشتریان داده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش منصوری (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش منصوری (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 92 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD