پرسشنامه سفارشی سازی خدمات کولهو و هنسلر

پرسشنامه سفارشی سازی خدمات کولهو و هنسلر

پرسشنامه استاندارد سفارشی سازی خدمات کولهو و هنسلر

پرسشنامه سفارشی سازی خدمات کولهو و هنسلر به نقل از شیخ لارآبادی شامل 3 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سفارشی سازی خدمات : سفارشی سازی ارائه محصول به مشتری به گونه ای است. که مشتری خود بتواند عناصر اساسی مربوط به محصول یا خدمات را درون مجموع مدل های انتخابی . که از قبل تحت این برند یا نام تجاری تعریف شده است، اصلاح یا تعدیل کند. (Fan-Poole,2006؛ به نقل از شیخ لارآبادی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
دو مولفه در نظر گرفته شده برای سفارشی سازی که با طیف پنج درجه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای . (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از.

  1. ارائه خدمت یا محصول جهت رفع نیازهای خاص
  2. ارائه خدمت یا محصول خاص، در شرکت مورد نظر.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شیخ لارآبادی (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شیخ لارآبادی (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 3 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD