پرسشنامه سنجش آموزش های فنی حرفه ای

پرسشنامه سنجش آموزش های فنی حرفه ای

پرسشنامه استاندارد سنجش آموزش های فنی حرفه ای

پرسشنامه سنجش آموزش های فنی حرفه ای مهدوی شامل 20 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیت آموزش : منظور این است که به چه میزان پاسخگویان از کیفیت آموزش های ارائه شده در زندان اعم از کیفیت کلاس های تئوری و عملی ، کیفیت استاد ، کیفیت امکانات و به روز بودن آن ها رضایت داشته و پنداشت آن ها در این زمینه چگونه است.

نوع حرفه : منظور نوع رشته و مهارتی که در زندان آموزش دیده اند می باشد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
کارایی : در این پژوهش منظور از کارایی نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات این پرسشنامه به دست می آورند.
اثربخشی : در این پژوهش منظور از اثربخشی نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات این پرسشنامه به دست می آورند.
عملکرد : در این پژوهش منظور از عملکرد نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به سوالات این پرسشنامه به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه سنجش آموزش های فنی حرفه ای از روش روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه ابتدا به تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاری از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده . و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه ها نظرخواهی گردید. که با انجام اصلاحات مورد نیاز، به اتفاق پرسشنامه را تایید نمودند. (مهدوی، 1392).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). برآورد پایایی پرسشنامه این تحقیق از طریق آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته است. که مقدار آن بین 0 و 1 است. در ادامه مقدار آلفای هر یک از متغیرها خواهد.

مشخصات پرسشنامه سنجش آموزش های فنی حرفه ای

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD