پرسشنامه استاندارد سنجش اثربخشی سیستم پاداش

پرسشنامه استاندارد سنجش اثربخشی سیستم پاداش

پرسشنامه محقق ساخته سنجش اثربخشی سیستم پاداش

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش اثربخشی سیستم پاداش جهاندیده شامل 35 سوال است. که دارای امتیازبندی مولفه روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری میباشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
پاداش: به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می شود. در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند. و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن‌ رویه ها و روش های جدیدتر و بهتر، سازمان به فرد پاداش می دهد. (سعادت ،1385؛ به نقل از جهاندیده، 1389).

استراتژی پاداش : به کارگیری مطلوب سیستم پرداخت به عنوان یک ساز و کار یکپارچه‌ کننده اساسی که از طریق آن، . تلاش‌های واحدهای فرعی مختلف و کارکنان آنها به سمت تحقق اهداف استراتژیک و سازمان جهت داده می شود. (گومز و بالکین،1384؛ به نقل از جهاندیده، 1389).

اثربخشی : عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد. که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. ( ابطحی ،1375؛ به نقل از جهاندیده، 1389).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از اثربخشی سیستم پاداش نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته سنجش اثربخشی سیستم پاداش دریافت می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش جهاندیده (1389) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است.

بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش جهاندیده (1389) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده . و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 35 سوال
تعداد مولفه: 10 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.