پرسشنامه سنجش بهره وری اتوماسیون اداری

پرسشنامه سنجش بهره وری اتوماسیون اداری

پرسشنامه استاندارد سنجش بهره وری اتوماسیون اداری

پرسشنامه سنجش بهره وری اتوماسیون اداری دارای 17 سوال است. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بهره وری بهره وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، کار و مدیریت
کارایی : میزان ستاده کارکنان در یک زمان مشخص را کارآیی می گویند (گیوریان، 1379). در این تعریف کارایی یک شاخص در مورد چگونگی استفاده از منابع است و ستاده بیشتر نشان دهنده ی کارایی بیشتر است (به شرط آنکه منابع افزایش نیافته باشند).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از بهره وری اتوماسیون اداری در این در این تحقیق جوابی است. که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه سنجش اتوماسیون اداری می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کریمان(1392) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفته است. و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). پایایی هر یک از متغیرهای پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است.
مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تمام متغیرها بالاتر از 7/0 بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت. که ابزار تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار است (اله یاری، 1392).

مشخصات پرسشنامه سنجش بهره وری اتوماسیون اداری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 17 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD