پرسشنامه سنجش بهره‏ وری نیروی انسانی کاظم نژاد دهکایی

پرسشنامه سنجش بهره‏ وری نیروی انسانی کاظم نژاد دهکایی

پرسشنامه استاندارد سنجش بهره ‏وری نیروی انسانی

پرسشنامه سنجش بهره‏ وری نیروی انسانی کاظم نژاد دهکایی 1392 دارای 17 سوال است. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بهره ‏وری نیروی انسانی : معیاری برای قضاوت پیرامون میزان تغییر ناشی از عملکرد آدمی در چارچوب یک ساختار متعامل انسانی- ماشینی (خاکی،1386: 27).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از بهره وری نیروی انسانی در این پژوهش نمره ای است. که پاسخ دهندگان به پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت می دهند

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحب نظران دانشگاهی قرار گرفت. تا در رابطه با اینکه سؤالات مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه گیری می کند. یا خیر؟ اظهار نظر نمایند. سپس نظرات اساتید و صاحبنظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات لازم در سؤالات به وجود آمد. (کاظم نژاد دهکایی، 1392).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کاظم نژاد دهکایی (1392) شاخص آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌ی بهره ‏وری منابع انسانی به شرح جدول ذیل به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه استاندارد سنجش بهره‏ وری نیروی انسانی کاظم نژاد دهکایی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 27 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD