پرسشنامه سنجش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

پرسشنامه سنجش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

پرسشنامه استاندارد سنجش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

پرسشنامه سنجش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری حسین پور شامل 16 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تعریف تمایل به پرداخت : در علم اقتصاد تمایل به پرداخت، به بالاترین قیمتی گفته می شود. که یک فرد حاضر است برای یک خدمت یا کالا پرداخت کند. ( حسین پور، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
برای سنجش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری با از بهره گیری از نظرات اساتید بخصوص استاد راهنما،. از پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 گزینه ای لیکرت و در مقیاس اندازه گیری رتبه ای استفاده گردید . در متغیر تمایل می توان شاخص هایی از جمله: “آگاهی“، “تقید و تکلیف “، ” تسهیل پرداخت”، “عدالت“، “تناسب” و “رضایت” را در نظر گرفت.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش حسین پور (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش حسین پور (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه سنجش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 16 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD