پرسشنامه سنجش دینداری سراج زاده و همکاران

پرسشنامه سنجش دینداری سراج زاده و همکاران

پرسشنامه استاندارد دینداری سراج زاده

پرسشنامه سنجش دینداری سراج زاده و همکاران به منظور سنجش میزان دینداری فرد مسلمان و بر اساس هنجار جامعه ی ایرانی ساخته شده است. پرسشنامه دینداری در سه خرده مقیاس التزام دینی، باور دینی و عواطف دینی و با 103 گویه ساخته شده است.

مولفه های پرسشنامه
مولفه ها
باور دینی
عمل به وظایف دینی
عواطف دینی

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

دین جامعه را متحد، همبستگی اجتماعی را تقویت و انسجام اجتماعی را حفظ می کند. دین همچنین یگانگی افراد جامعه را با همدیگر تقویت و جدایی آنان را از اعضای دیگر گروه ها تشدید می کند. دین می تواند انسجام های گروهی را فراهم آورده،. افراد را در قالب همکیشانی معتقد به جهان بینی و ایدئولوژی خاصی در برابر سایر گروه ها و اجتماعات متناظر دسته بندی نماید. ( سراج زاده و همکاران،1392).

مقیاس

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هرگز،1؛ بندرت،2؛ گاهی اوقات،3؛معمولا،4؛ اکثر اوقات؛5؛همیشه 6) می­باشد.
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

همیشه اکثر اوقات معمولا گاهی اوقات بندرت هرگز گزینه
6 5 4 3 2 1 امتیاز

روایی و پایایی پرسشنامه دینداری سراج زاده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه توسط سراج زاده و همکاران (1392) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است. که به ترتیب زیر می باشد.

پرسشنامه دینداری سراج زاده

پرسشنامه دینداری سراج زاده

دینداری
دین و مذهب به‌ عنوان منابعی معنا بخش در زندگی افراد که همواره نقشی پر رنگ در زندگی مردم داشته ‏اند. در آراء نظریه‌ پردازانی مانند وبر ، دورکیم ، و گیدنز ریشه داشته است. (Mitchel, 2011) و پژوهشگران و نظریه‏ پردازان بسیاری به آن توجه کرده‌اند. دورکیم به نقش مذهب بر میزان همبستگی میان افراد اشاره می‌کند.

و آن را از نیروهایی می‏داند که در فرد، احساس الزام اخلاقی به هواداری از درخواست‏ های جامعه ایجاد می‏کند. (کوزر، 1380: 196-187). رویکرد وبر به مذهب نیز شبیه همان سنتی است که دورکیم نمایندۀ آن است. سنتی که عواقب اجتماعی باورها و رسوم توتم‏پرستان، رقص و دیگر فعالیت‏ هایی را بررسی می‌کند.

که جنبۀ عبادی می‌یابند و نسبت به اشیاء مقدس انجام می‏شوند (هیوز، 1369: 280-279). گیدنز نیز برای مشخص‌ شدن هویت فردی، افرادی را مثال می‏زند. که احساس منسجمی نسبت به پیوستگی سرگذشت خویش ندارند. و به بیان بهتر، هویت شخصی ندارند. (گیدنز، 1383: 83).

مشخصات پرسشنامه سنجش دینداری سراج زاده و همکاران

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مولفه: دارد
تعداد سوالات: 103
مقیاس: لیکرت شش درجه ای
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 12
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD