پرسشنامه سنجش ساختار سازمانی استراتژی و عملکرد سازمان

پرسشنامه سنجش ساختار سازمانی استراتژی و عملکرد سازمان

پرسشنامه استاندارد سنجش ساختار سازمانی، استراتژی و عملکرد سازمان

پرسشنامه استاندارد سنجش ساختار سازمانی، استراتژی و عملکرد سازمان جلوه حسینی دارای 42 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ساختار سازمانی: ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها . و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه هایی است کــه بــرای نیل به هــدف تـلاش می کنند. (بارنی و گریفن ، 1992).

استراتژی : عبارت است از تعیین اهداف و مقاصد بنیادین و بلندمدت بنگاه و پذیرش یک سری اقدامات . و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف (اسکات و دیویس، 1389).
عملکرد سازمانی : عبارت است از ارزیابی خروجی یا نتایج واقعی یک سازمان در مقایسه با اهدافی که باید سازمان به آن می‌رسید. به عبارت بهتر اگر سازمان به اهدافی که در نظر گرفته، برسد دارای عملکرد خوبی است. (نریمانی، 1389).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
منظور از ساختار سازمانی، استراتژی و عملکرد سازمانی در این تحقیق نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در تحقیق جلوه حسینی (1392)،. نظرات افراد متخصص در زمینه مورد مطالعه در طراحی پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید. که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390 ). با استفاده از نرم افزار Spss مقدار آلفای محاسبه شده برای 08/91 % بدست آمد. که با توجه به این که مقدار ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده بیشتر از 70% بود بنابراین به پایا بودن پرسشنامه ها می توان اتکا نمود.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 42 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD