پرسشنامه سنجش عملکرد استیونسون

پرسشنامه سنجش عملکرد استیونسون

پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد استیونسون

پرسشنامه سنجش عملکرد استیونسون به نقل از پورشریـف شامل 18 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عملکرد : عبارت است از مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته‌ای از سیاست ها . و رویه‌ها و اقداماتی که روی دستیابی اهداف از طریق تمرکز روی عملکرد ابعاد سازمانی تأکید دارد. (حبیبی، 1392؛ به نقل از پورشریـف، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
عملکرد؛ فرایندی است مبتنی بر یک سری فعالیتها و به نحوی بنا شده است. که باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملکرد افراد و گروه ها در جهت اهداف راهبردی و اثر بخشی سازمانی طراحی شود.

مولفه های پرسشنامه
این پرسشنامه مشتمل 18 سؤال در راستای سنجش عملکرد مدیران (4 سؤال)، کارکنان (4 سؤال)،. رضایتمندی مشتریان (6 سؤال) و فرایندهای سازمانی (4 سؤال) مورد استفاده قرار می‌گیرد. که بر مبنای طیف لیکرت تنظیم گردیده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پورشریـف (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه سنجش عملکرد استیونسون از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پورشریـف (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه سنجش عملکرد استیونسون

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD