پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری

پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری

پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری فروردین 1390 شامل 30 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تعریف عوامل مدیریتی: منظور عواملی هستند که با ترکیب منابع اقتصادی ،تکنولوژِیکی ،. سازمانی، انسانی، اطلاعاتی در اداره کارآمد و اثربخش سازمان نقش تعیین کننده ای دارد.

تعریف بهره وری: منظور از بهره وری توجه به انجام درست کارها (کارایی) و انجام کارهای درست (اثر بخشی) است. (خاکی،1377؛ به نقل از فروردین، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
بهره وری :یعنی انجام کارها و خدمات با کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن .
عوامل مدیریتی : منظور از عوامل مدیریتی مجموعه کارکردها ویا وظایف اساسی مدیریت شامل برنامه ریزی ،نظارت وکنترل، هماهنگی ،. رهبری و سازماندهی که هر یک در انجام کارهای سازمان با کیفیت بالا و کمترین زمان ممکن تاثیر دارد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فروردین(1390) برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان در زمینه مورد مطالعه استفاده شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فروردین(1390) برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده، که نتایج بدست آمده در جدول ذیل نشان داده شده است.

مشخصات پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 30 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD