پرسشنامه سنجش میزان اجرای موفقیت آمیز ارتباط با مشتری و تعهد عاطفی کارکنان

پرسشنامه سنجش میزان اجرای موفقیت آمیز ارتباط با مشتری و تعهد عاطفی کارکنان

پرسشنامه استاندارد سنجش میزان اجرای موفقیت آمیز ارتباط با مشتری و تعهد عاطفی کارکنان به نقل از مقاله فیلیپ شام و دیگران

پرسشنامه سنجش میزان اجرای موفقیت آمیز ارتباط با مشتری و تعهد عاطفی کارکنان به نقل از مقاله فیلیپ شام و دیگران دارای 30 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت ارتباط با مشتری: یک مدل سازمانی مشتری گراست که از اطلاعات مشتری برای خلق یک راهبرد سفارشی استفاده می کند. به طوری که با شناسایی خواسته های مشتری، میزان وفاداری مشتری را افزایش و هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد. (ون و لوک ، 2005، 262 ).

تعهد عاطفی : تعهد عاطفی به معنای دلبستگی هیجانی و احساس هویت و درگیری کارمندان در سازمان است. که در این شکل از تعهد کارکنان در سازمان باقی می مانند چون” می خواهند بمانند”. (آلن و میر ، 1991، 61 ).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کمالی(1392) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما . و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ بر طبق مطالعه مقدماتی و توزیع 30 پرسشنامه برابر 92/0 می باشد که نشان دهنده سطح پایایی بالایی است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 30سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD