پرسشنامه سنجش میزان توانمندسازی کودکان خیابانی

پرسشنامه سنجش میزان توانمندسازی کودکان خیابانی

پرسشنامه استاندارد سنجش میزان توانمندسازی کودکان خیابانی

پرسشنامه سنجش میزان توانمندسازی کودکان خیابانی شامل 28 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کودکان خیابانی : کودکان خیابانی، بخشی از گروه بزرگتر «کودکان در وضعیت دشوار و آسیب‌پذیر شهری» هستند که ساعات طولانی از شبانه روز را و گاه تمام آن را به صورت نسبتاً دائمی برای مدتی نامعلوم و یا موقت، خارج از نهادهای اجتماعی و حمایتی معمول مانند خانواده و مدرسه به انگیزه «زندگی و کار» در خیابانها سپری می‌کنند و نسبت به کودکان دیگر میزان تماس کمتری با این نهادهای اجتماعی حمایتی دارند. و یا در مراکز ویژه‌ای غیر از نهادها نگهداری می‌شوند که در صورت فقدان آن مراکز ویژه در معرض خطر رها شدن در خیابانها و آسیب‌ پذیری ناشی از زندگی خیابانی (بزه‌ دیدگی، بهره‌ کشی و انحرافات اجتماعی) هستند. ( شلکه، 1392).

توانمندسازی: توانمندسازی را می‌توان به عنوان «فرآیند رشد قدرت فردی، میان فردی و سیاسی تعریف کرد، به گونه‌ای که افراد بتوانند نسبت به بهبود بخشیدن به موقعیت زندگیشان اقدام نمایند»Gutierrez 1998: 35) ).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش میزان توانمندسازی کودکان خیابانی توسط پرسشنامه ای که به این منظور تهیه شده است سنجیده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شلکه (1392) برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه توانمندسازی کودکان، این پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و مقرر شد با تغییراتی (متناسب با سازمان مورد مطالعه) مورد استفاده قرار گیرد.
بازخوردهای حاصل از بررسی پرسشنامه، تغییراتی را در پرسشنامه منجر شد که به شرح زیر است :

– تصحیح نگارش برخی از سؤالات پرسشنامه
در نهایت با اعمال تغییرات مورد نظر، روایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و از روایی صوری استفاده گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شلکه (1392)، برای محاسبه پایایی پرسشنامه‌ از ضریب آلفای کرونباخ که برای سؤالات چند مقیاسی کاربرد دارد، استفاده شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 28 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD